PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement RunFree

Inleiding
RunFree (hierna: “wij”) slaat de persoonsgegevens van haar leden en andere contactpersonen  op. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te kunnen benaderen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens vast leggen.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via vereniging RunFree of 06-83635431.

Wie zijn wij?
Wij zijn RunFree: sportvereniging met als doel <uit de statuten>. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van het bestellen van duinkaarten). In het geval van het bestellen van duinkaarten vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van de PWN, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden.

Het secretariaat is gevestigd aan de Else van de Banlaan 22 (1705 NG), in Heerhugowaard.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
Wij leggen de volgende volgende persoonsgegevens vast:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Waarom leggen wij de persoonsgegevens vast?
Ledenadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we bovenstaande gegevens bij om leden te kunnen informeren, uit te nodigen voor speciale evenementen (zoals jaarvergadering, reanimatie-training, etc.). Van contactpersonen houden we alleen de Naam en e-mailadres bij om hen onze nieuwsbrief te kunnen toesturen..

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, en de website bijvoorbeeld.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt alleen gepersonaliseerd. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via vereniging.runfree@gmail.com of
06-83635431.

  • Informatie en inzage:Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou vastleggen. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens vastleggen.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist vastleggen, dan kun je die vastlegging ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet):voor de vastlegging van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere vastlegging wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Bij het beëindigen van de betrokkenheid bij de vereniging worden de persoonsgegevens verwijderd.

Grondslagen van de vastleggingen
Zoals hierboven toegelicht leggen wij sommige gegevens vast voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, aanvraag duinkaarten)