Nieuwsbrief

Extra Nieuwsbrief “RunFree”

27 april 2018 Nummer: 33

PRIVACY STATEMENT RUNFREE.

Beste ‘RunFree’-ers,

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze verordening is voor de gehele EU van kracht.

Deze AVG geldt ook voor onze vereniging.

We moeten aan deze wettelijke eis voldoen, omdat we anders het risico lopen beboet te worden.

De AVG dient om de privacy van mensen (onze leden) te beschermen.

Als bijlage treft u aan: Privacy Statement RunFree.

In de AVG wordt o.a. aangegeven:

  • Waarom we de persoonlijke gegevens verwerken
  • Rechten van de leden met betrekking tot gegevens privacy en hoe die kunnen worden uitgevoerd
  • Op welke wijze de leden contact kunnen opnemen over gegevens privacy.

Het Privacy Statement zal ook in de website worden genoemd met een verwijzing naar de tekst.

Leden die op- en/of aanmerkingen hebben kunnen dat bij het bestuur melden.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal het bestuur op het Privacy Statement terugkomen.

WhatsApp.

De WhatsApp-groep is GEEN activiteit van de vereniging ‘RunFree’, maar een activiteit van de leden onderling.

De bij de groep aangesloten leden kunnen zichzelf, indien gewenst, uitschrijven.


Het bestuur.

Het jaar zit er weer bijna op. De kerstdagen naderen en het nieuwe jaar staat  voor de deur.

Het bestuur wenst alle leden en hun dierbaren prettige kerstdagen en een sportief en vooral gezond 2018.

Niewjaarsreceptie.

In de vorige nieuwsbrief is al vermeld dat jullie 7 januari 2018 allen op de receptie in “Bergen-Binnen” worden verwacht. Aansluitend op de training zo rond 10.30 uur.

Training Egmond aan Zee

Op 31 december trainen we dit seizoen voor de laatste keer nog in Egmond. In Januari gaan we weer naar Bergen.

Jubileum

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld bestaat de vereniging op 15 augustus 2018 10 jaar. De leden werden opgeroepen om kenbaar te maken of en op welke wijze dat gevierd zal kunnen worden. Ook werd aan de leden gevraagd zijn/haar ervaringen bij RunFree op papier te zetten. Tot nu toe werd slechts 1 reactie ontvangen. Een zeer mager resultaat.

Nico Stet kwam met het plan om met een polderschuit deel te nemen aan de Langedijker Lichtjesavond. Nico heeft een schuit en kan er ook nog een lenen van een kennis. We kunnen dan hapjes en drankjes meenemen en tijdens de tocht ook genieten van het lichtjes festijn.

Uiteraard kan dat alleen doorgaan als het weer het toelaat.

Andere suggesties zijn uiteraard welkom.

Reanimatie cursus

Er is nog geen datum vastgesteld. Irma zal met Lida overleggen. Zodra de datum bekend is, zal informatie worden verstrekt via de mail en/of RunFree-app.

Trainen op andere locatie

Naast Egmond en Heerhugowaard gaan we ook een keer naar Johan.

Johan heeft na zijn verhuizing naar Den Haag aangegeven het leuk te vinden als we een keer bij hem komen trainen. Johan heeft zich inmiddels bij een loopgroep aangesloten en geeft daar training. We hebben met Johan alvast een datum afgesproken en dat is 17 juni 2018.

Suggestie Ton:

Op 4 maart 2018 is de Polderloop in Obdam.

Het is een 10 kilometer loopje. Ton, Ruud en Martin hebben vorig jaar meegedaan en gaan weer. Het is een gezellige en kleinschalige loop georganiseerd door  ARO.

Mogelijk dat we een training vervangen door in Obdam gezamenlijk deel te nemen.

Laat weten wie er mee willen gaan, stuur een mailtje naar Irma. Degenen die er niets voor voelen kunnen vanzelfsprekend in Bergen trainen.

Belangrijke data: zet ze alvast in je agenda

07-01-2018: Nieuwjaarsbijeenkomst na de training (Bergen!) in ons : “clubhuis”,  Bergen-Binnen.

14-01-2018: Egmond

??-02-2018: Reanimatie cursus

04-03-2018: Polderloop in Obdam,

07-03-2018: de dames gaan naar Hoorn om lekker te eten en de heren ???

17-06-2018: Trainen bij Johan

15-08-2018: 10-jarig bestaan.

??-06-2018: jaarvergadering

??-06-2018: eindejaars afsluiting. De exacte data verschijnen in de volgende nieuwsbrief

—————————————————————————————————————————————–

Beste “RunFree“-ers,

Van het bestuur:

In de vorige nieuwsbrief hebben we bekend gemaakt dat we als afsluiting van het verenigingsjaar op 17 juni wilden gaan eten.

Van de leden kwam één reactie. We zijn derhalve met een zeer klein, maar gezellig groepje, bij het IJkgebouw wezen eten. Het was heerlijk weer en we hebben op het terras van het uitzicht over het kanaal kunnen genieten en uiteraard ook van een overheerlijk hapje en drankje.

Op 18 juni hadden we weer een jaarvergadering. Irma heeft genotuleerd en alle leden hebben de notulen ontvangen. In de notulen werd vermeld dat de contributie voor het komende jaar ongewijzigd op € 30,– is gehouden.   Irma heeft onlangs gevraagd de contributie aan Ruud, onze onvolprezen penningmeester, over te maken.  We gaan er van uit dat we voor 15 oktober kunnen melden dat Ruud tevreden is, omdat ieder heeft  betaald.

Trainen op een andere locatie:

Zoals gewoonlijk trainen we de maand december in Egmond-Binnen. We vertrekken dan weer van het parkeerterrein bij “Nieuw Westert”, Oude Schulpweg 18. Start zondag 3 december 2017.

Regelmatig wordt gevraagd of we af en toe kunnen vertrekken vanaf een andere locatie. We hebben het voornemen om in het voorjaar een paar maal in Heiloo te starten. In november  kunnen we een keer beginnen in Heerhugowaard. Jullie kunnen op dit voornemen reageren. Exacte data en vertrekpunten zullen tijdig door Irma middels een e-mail/app bericht bekend worden gemaakt.

Jubileum:

Op 15 augustus 2008 passeerde de oprichtingsakte. Op 15 augustus 2018 bestaat de vereniging “RunFree” dus 10 jaar.

Gaan we dat vieren? Zo ja, op welke wijze? Voelt iemand zich  geroepen zijn/haar ervaringen bij RunFree op papier te zetten?

Het zou fijn zijn als we dit met bestuur en leden samen kunnen doen. Suggesties graag mailen naar Irma.

Belangrijke data:

15-10-2017: Contributie 2017-2018 is betaald op rekeningnummer: NL43RABO0130364274 tnv RunFree

03-12-2017: Start training Egmond-Binnen

07-01-2018: Nieuwjaarsbijeenkomst na de training in ons “clubhuis”, Bergen-Binnen.

15-08-2018: 10-jarig bestaan

 


Nieuwsbrief “RunFree                   18 november 2016 Nummer: 28

Beste “RunFree”-ers, Van het bestuur.

Voor zover bekend, zijn alle leden de zomervakantie weer goed doorgekomen.
Inmiddels is de dinsdagavond training weer verplaatst naar Oudorp alwaar we er in slagen regelmatig nieuwe trajecten te vinden.

Strandtrainingen: 

Ingaande zondag 4 december zal de training, traditie getrouw, weer starten op het parkeerterrein van restaurant “Nieuw Westert” , Oude Schulpweg 18 te Egmond Binnen. Dat geldt voor de hardlopers en de wandelaars. Het duingebied en het strand zijn daar vandaan goed bereikbaar.
Deze locatie geldt voor de gehele maand december.
Ga dus na nieuwjaar niet op de automatische piloot naar Egmond , maar draai het stuur tijdig richting onze vaste locatie in Bergen.

Penningmeester:

Ook dit jaar hebben alle leden zich weer van hun goede kant laten zien. De contributie werd tijdig ontvangen. Dank daarvoor.

Zichtbaarheid:

Elk jaar vragen we om tijdens de avondtraining te zorgen voor goede zichtbaarheid middels reflecterende hesjes en/of verlichting. Dat is echt noodzakelijk!!

Nieuwjaarsbijeenkomst:

De nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op 15 januari 2017.
Eerder is niet mogelijk. 1 januari is het nieuwjaarsdag en dan zullen de leden, zo wordt aangenomen, geen belang hebben bij een training met aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst. Op 8 januari 2017 hebben we “Egmond”. Ook dan zal het volgens het bestuur niet zinvol zijn om de “koffie met appeltaart” te plannen.

Duinkaarten:

Ook dit jaar zijn de duinkaarten weer bij de contributie inbegrepen.
Irma zal in april de kaarten bestellen, zodat we de nieuwe kaarten tijdig hebben.

Reanimatiecursus:

Irma heeft inmiddels contact gehad met Lida om weer een avond vast te stellen voor deze cursus.
Het bestuur acht het van groot belang dat de leden deze cursus volgen.
De kosten zijn laag en derhalve hoeft dat geen belemmering te zijn.

Zo spoedig mogelijk zal bekend worden gemaakt wanneer en waar de cursus zal plaatsvinden.

Berenloop 2017:

Er was een periode dat vele leden naar Terschelling gingen om aan de Berenloop deel te nemen.
Misschien is het leuk om weer eens met een grote groep naar Terschelling te gaan. Velen herinneren zich ongetwijfeld de gezellige avond met het “spelletje” van Irma. Inschrijven en onderdak boeken zal individueel moeten geschieden.

Laat eens horen wie hier oren naar heeft.

Eindejaarsfeest 17 juni 2017:

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd geopperd om een dagje naar Texel te gaan. Daar zijn diverse mogelijkheden om de dag door te brengen.
Een wandeling (er is een busdienst) of een fietstochtje (eigen fiets meenemen of een fiets of tandem op Texel huren) maken.

Een bezoek aan de brouwerij brengen.
Het vliegveld of Ecomare.
Kortom, mogelijkheden genoeg.
Er is geen recreatiecommissie maar misschien willen enige leden opstaan om de belangstelling te inventariseren en eventueel de dag te organiseren.

NOTEER!

4 december 2016: 15 januari 2017: 17 juni 2017:
18 juni 2017:

De ziekenboeg:

Start duin- en strandtraining te Egmond Binnen. Nieuwjaarsbijeenkomst in Bergen-Binnen. Eindejaar uitje.
Jaarvergadering.

Nico S. heeft helaas nog steeds geen oplossing gevonden voor zijn voetprobleem. Marga heeft onwillige knieën en is (tijdelijk?) overgestapt naar de wandelgroep. Anneke heeft nog steeds last van haar rug/been waardoor ze niet kan wandelen