Runfree

In- en ontspanning samen.

RunFree tracht een combinatie te zijn van een laagdrempelige hardloopgroep en een recreatieve wandelgroep.
Het doel is mensen op een gezonde manier te laten bewegen.

Meer dan hardlopen en wandelen alleen:

RunFree is bedoeld voor de recreatieve hardloper/wandelaar. Ervaren lopers/wandelaars geven adviezen om beter te kunnen presteren en, zo mogelijk, blessurevrij te blijven.

De trainingsafstanden liggen tussen de 10 – 15 km. Voor de hardlopers en de wandelaars wandelen tussen de 8 – 10 km.

Inspanning & ontspanning:

RunFree is ook een sociaal netwerk.
Het streven is om samen een gezellige training te beleven.
Iedere zondagmorgen wordt de training, vrijblijvend uiteraard, afgesloten met koffiedrinken bij “Bergen Binnen”. Ook dat is RunFree!
Regelmatig wordt een nieuwsbrief uitgegeven met nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Bijgaande foto’s geven de sfeer in de vereniging weer.

Bestuur

RunFree is een vereniging.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september.
RunFree kent geen zomerstop.
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur legt dan verantwoording af.
Een kascontrole commissie controleert de boeken van de penningmeester en doet verslag.

Voorzitter                            Martin Kwakkel

Secretaris                            Irma Mooij

Penningmeester               Ruud Stevens

Meest recente berichten

Meer berichten